Trebaatfondet

Søk om støtte frå Trebaatfondet

 

Fondet sine vurderingsvilkår:

 

Båten er eigd av ei foreining eller stifting.

Båten er ikkje støtta av Riksantikvaren.

Det vert vektlagt at støtta vert brukt til tiltak som aukar bruksverdien til båten.

Det vert vektlagt at støtta vert fylgt opp med eigeninnsats om bord.

Det vert vektlagt om båten er i aktivt bruk.

 

Tildelingar vert gjort i august månad. Søknadsfrist 1. juli.

 

Send oss gjerne bilder og utfyllande info på post@trebat.no

 

Ja
Nei
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright @ All Rights Reserved